Podmienky  výhodného nakupovania a spolupráce „Moja domácnosť“

                                   Platné od 13.11.2013                                   

Chcete iba lacnejšie nakupovať? Staňte sa zákazníkom.

-  Zákazníkom sa môže stať každá fyzická i právnická osoba.
-  Ihneď po registrácii je možné nakupovať za nižšie ceny.
-  Po prvom nákupe Vám bude pridelený referenčný kód  a každý ďalší nákup je zvýhodnený.
- Objednávky sú bez akéhokoľvek limitu.

Chcete sa stať spolupracovníkom prevádzkovateľa – Poradcom pre domácnosť :

- Spolupracovníkom sa môže stať každý kto sa zaregistruje a sprostredkuje ďalšieho zákazníka.
- Spolupracovať môže fyzická osoba so ŽL i bez neho alebo právnická osoba.
- Pre spolupracovníka platia rovnaké pravidlá ako pre zákazníka, naviac môže získať odmenu za sprostredkovanie obchodu.
- Prevádzkovateľom e-shopu „Moja domácnosť“ je spol. Ametist Slovakia s.r.o., so sídlom ul.Továrenská 4201/50, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 36346250, IČ DPH : SK2022042660, zapísaná v OR Trenčín, vl .číslo 15870/R, odd. Sro.
- Ak spolupracovník s referenčným kódom získaným po prvom nákupe zaregistruje ďalšieho zákazníka, automaticky bude tento zaregistrovaný  v línii pod neho a z každého jeho nákupu a nákupov jeho ďaľších registrovaných predajcov bude profitovať - získa províziu za sprostredkovanie.
- Objednávku a jej úhradu je potrebné urobiť každý mesiac.
- Nárok na províziu vzniká po úhrade tovaru.
- Spolupracovník je pri predaji povinný rešpektovať doporučené ceny tovarov, v opačnom prípade s ním bude ukončená spolupráca.
- Zároveň spolupracovník je povinný zachovávať všeobecne platné etické a morálne hodnoty a pri výkone činnosti  postupovať tak, aby nepoškodil dobré meno prevádzkovateľa. Porušenie tejto zásady je dôvodom na okamžité ukončenie spolupráce zo strany prevádzkovateľa.

Objednávka:

- Príjem objednávok je spracovaný automatizovaným systémom nepretržite.
- Objednávka je považovaná za záväznú jej potvrdením zo strany predávajúceho.
- Informácia o dostupnosti tovaru „na sklade„ znamená, že tovar je na sklade prevádzkovateľa e-shopu alebo na sklade dodávateľa tovaru.
- V prípade, že tovar sa nenachádza v danej chvíli na sklade, zákazník je o termíne dodávky informovaný telefonicky alebo e-mailom.
- Objednaný tovar expedujeme do 3 dní v prípade, že tovar je na sklade u prevádzkovateľa, ostatný tovar  expedujeme do 10 - 15 pracovných dní, doprava kuriérom je v lehote 1 – 3 dni.
- Platba za objednávku je možná vopred na bankový účet predávajúceho alebo v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku. Cena dopravy sa priráta k cene tovaru.
- Doručenie objednávky prebehne prostredníctvom kuriéra.

Cena po registrácii:

Tovar v e-shope je rozdelený do niekoľkých kategórií s rozličnou maržou – až do výšky 30%.

Kategória 

  • A  - marža  1,1
  • B – marža  1,15
  • C – marža  1,2
  • D – marža  1,3
  • N – netto cena bez marže a možnosti provízie


Tovar v kategórii „N“ je akciovým tovarom s netto cenou. Jedná sa o konečnú cenu a nie je možné z neho poskytnúť maržu ani províziu.

Príklad výpočtu:

MOC výrobku pred prihlásením je 48 € -  akcia 30% = 33,60 €
Po prihlásení vidíte vyššie uvedenú akciovú cenu 33,60 €. Nakoľko sa jedná o výrobok v kategórii D , marža je 1,3. Takže  33,60 : 1,3 = 25,84 € .........je Vaša nákupná cena výrobku.
Pre lepšiu orientáciu do budúcna pripravíme pre Vás prehľadné zaradenie výrobkov do jednotlivých kategórií.

Spolupracovník - vlastník Živnostenského listu:

- Provízie budú vyplácané na Váš bankový účet.
- Vyplňte svoju prvú objednávku, uveďte všetky fakturačné údaje / názov, IČO, DIČO, adresa, účet, e-mail, telefón. /
- Priložte kópiu živnostenského listu.
- Ak ste platcami DPH, priložte kópiu listu o evidencii DPH.
- Dostanete referenčný kód, ktorý slúži na evidenciu nákupov Vami sprostredkovaných zákazníkov.
- Po prihlásení sa Vám zobrazujú aktuálne nákupné ceny produktov s maržou.
- Provízia sa počíta podľa výšky sprostredkovaných nákupov v jednotlivých líniách predajcov Vami sprostredkovaných.
- Podmienkou vyplatenia  provízie je Vaše objednanie a uhradenie tovaru bez obmedzenej výšky každý kalendárny mesiac.
- V prípade vynechania niektorej mesačnej objednávky, nárok na províziu splatnú v danom mesiaci Vám automaticky zaniká. Napr. neurobíte objednávku v mesiaci január, zaniká Vám nárok na novembrovú províziu.
- Vyplácanie provízií  prebieha nasledovne: Rozhodne sa akú formu čerpania provízie si zvolí :
 a/ províziu požaduje vyplatiť – pošle vystavenú faktúru na e-mailovú adresu  fakturacia@mojadomacnost.sk
 b/ províziu si uplatní formou zľavy z ďalšieho nákupu – požiada o zľavový kód
Napr: v mesiaci január prebehne vyplatenie provízie spätne za mesiac november , vo februári spätne za mesiac december.

Spolupracovník bez Živnostenského oprávnenia:

- Provízie budú vyplácané formou zľavy na ďalšom nákupe.
- Obdržíte svoj referenčný kód, pomocou ktorého evidujeme všetky nákupy Vami sprostredkovaných zákazníkov.
- Podmienkou vyplatenia provízie je objednanie a uhradenie tovaru bez obmedzenej výšky každý kalendárny mesiac.
- V prípade vynechania niektorej mesačnej objednávky, nárok na províziu splatnú v danom mesiaci Vám automaticky zaniká. Napr. neurobíte objednávku v mesiaci január, zaniká Vám nárok na novembrovú províziu.
- Vyplácanie provízií  prebieha nasledovne: Uzávierka daného mesiaca je / s ohľadom na možnosť vrátenia tovaru zákazníkom / do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Počas ďalších 10-tich dní dostane spolupracovník informáciu o výške provízie na svoju e-mailovú adresu.
Uvedenú províziu si uplatní formou zaslaného zľavového kódu pri ďalšom nákupe tovaru.